Regionų partijos šūkis

LIETUVOS REGIONŲ PARTIJOS KREIPIMASIS

Per 31-ius atkurtos Nepriklausomybės metus nė viena politinė jėga nesustabdė katastrofiškai augančios ne tik išorinės emigracijos, dėl to praradome virš milijono savo tėvynainių, bet ir vidinės migracijos. Tai sukūrė prielaidas sparčiai augti ir turtėti tik Vilniaus miestui, o likę šalies miestai, miesteliai ir ypač kaimas – ištuštėjo, nuskurdo. Tokiu būdu nedidelė savo teritorija ir gyventojų skaičiumi valstybė tapo netolygaus vystymosi įkaitė. Mes pasiryžę tai pakeisti!

            Susirinkę į pirmąją mūsų valstybės Lietuvos sostinę Kernavę, mes ne tik pakeitėme partijos pavadinimą, bet ir priėmę naują vertybinę Programą, sukūrėme naujovišką politinį darinį, kurio pagrindinis tikslas – veikti, kad Lietuva taptų vieninga, harmoningai ir tvariai besivystanti valstybė. Mums svarbu, kad šioje šalyje Žmogus būtų svarbiausia vertybė ir kad jo gyvenimo kokybė nepriklausytų nuo teritorijos. Bendromis pastangomis visoje Lietuvoje sukursime vienodai geras darbo, mokslo, sveikatos ir kitas būtinas oriai gyvensenai sąlygas.

             Esame pasiryžę atkurti žmonių pasitikėjimą valdžia pirmiausia sugrąžindami jiems Konstitucinę teisę patiems spręsti savo šalies likimą. Mūsų esminė nuostata yra ta, kad Tauta, kaip suverenas, suteikia teisę tvarkyti valstybės bendrus reikalus ne taip, kaip nori maža grupelė politikų, o tik atsiklausus Tautos.

Mes pasiryžę decentralizuoti valstybės valdymą, ženkliai daugiau galių, sprendžiant regionuose gyvenančių žmonių problemas, grąžinti savivaldai, kad tapusi savo teritorijos šeimininkė kartu su bendruomene spręstų visas kylančias problemas.

             Mes tvirtai stiprinsime šimtmečiais mūsų senolių puoselėtas vertybes: Šeimą, Kūrybinę veiklą, Dvasingumu grįstą pasaulėžiūrą, Bendruomeniškumą. Mes vienodai gerbiame visų Lietuvos žmonių teises, bet pasisakome prieš mums prievarta brukamą svetimą gyvenimo būdą. 

             Esame šokiruoti dabartinės valdančiosios daugumos beviltišku nesugebėjimu tvarkytis su kilusiais iššūkiais. Priversti aiškiai pasakyti, kad voliuntaristinė, arogantiška, netoliaregiška valstybės užsienio politika su kaimynais patyrė visišką fiasko. Mus neramina, kai dabartinė Vyriausybė dėl savo nepamatuotų ambicijų eksportuoti demokratiją į kitas šalis, paverčia visus Lietuvos gyventojus tos politikos įkaitais. Dėl nesolidžių išsišokėliškų sprendimų valstybė jau patiria ženklius ekonominius nuostolius, reali grėsmė iškilo nacionalniam saugumui. Vadinami nelegalūs migrantai pirmiausia yra agresyvūs, sąmoningi Lietuvos valstybės ir Rytinės ES sienos pažeidėjai. Būtent taip privalome juo įvardyti bei atitinkamai su jais elgtis. Amoralu, kai  mūsų valstybės institucijos prieš savo taikius piliečius panaudoja jėgą, o pažeidėjams leidžia kelti riaušias ir kurti betvarkę. Jie nedelsiant privalo būti izoliuoti, kaip potencialūs nusikaltėliai. O Vyriausybės atstovai nesugebantys susitvarkyti su savo pareigomis atstadydinti. Valstybė ne pereinamas kiemas ir nusikaltimas leisti hibridinio karo dalyviams leisti įvedinėti savo ,,tvarką‘.

ES sankcijų ekonominė našta, užkrauta vien Lietuvos žmonėms, visiškai nedemonstruoja ES solidarumo. Deja, Europoje esame viena iš skurdžiausiai gyvenančių šalių, o Valstybės vadovai net nesiūlo, kad dėl sankcijų ekonominiai nuostoliai būtų solidariai pasidalinti tarp ES narių, o Lietuvos praradimai – kompensuoti.

            Smerkdami tokią agresyvią ir netoliaregišką, prieš savo valstybės piliečių gerbūvį nukreiptą Vyriausybės užsienio politiką, reikalaujame nutraukti demokratijos eksporto į kaimynines valstybes eksperimentus ir užbaigti kenksmingą Lietuvai diplomatiją kitų valstybių atžvilgiu. Jūs tokiems veiksmams tiesiog nesate gavę įgaliojimų iš tikro šios valstybės šeimininko –Tautos.

             Nebūdami homofobai primename, kad stojant į ES, homoseksualumas nebuvo nurodytas kaip vertybė, kaip ir priverstinis vaikų auklėjimas genderizmo ideologijos dvasia. Todėl reikalaujame iš Vyriausybės ir Prezidento, kad jie neleistų ES biurokratams bandyti primesti mums svetimybes.

              Lietuva specialiai suskaldyta  ir tam tarnauja sparčiai išplitusi patyčių kultūra, kurią aktyviai kursto valdantieji politikai ir jiems uoliai tarnaujantys keli, valdžios vis pamaloninami ,,dovanomis“, vadinamieji visuomenės nuomonės formuotojai. Tokia praktika privalo būti pasmerkta.

             O Lietuvos radiją ir televiziją (LRT) kviečiame drąsiai imtis visuomenės telkimo lyderystės ir kiek galima plačiau atspindėti nuomonių įvairovę, taip pateisinant garbingą Nacionalinio transliuotojo vardą, ir tapti aukštų objektyvumo standartų pavyzdžiu visoms kitoms žiniasklaidos priemonėms.

             Kviečiame visus tautiečius susitelkti bendram Vieningos ir Teisingos Lietuvos kūrimui!

Apie MUS

Esame Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyrius. Pagrindinis mūsų siekis atgaivinti Vilniaus rajoną ir sugrąžinti į jį jaunimą .Nes stiprūs regionai -stipri Lietuva!