LRP Nemenčinės skyrius

Nemenčinės skyrius

2024 metų sausio mėnesį, vykdant Lietuvos regionų partijos tarybos nutarimą reorganizuoti Vilniaus rajono skyrių , buvo sukurtas Vilniaus rajono Nemenčinės skyrius. 

Susirinkimo metu Nemenčinės skyriaus pirmininku buvo išrinktas Oskaras Jankauskas, o skyriaus viršininko pavaduotojais Marija Ruzgienė ir Nerijus Pupeikis. Pagal Vyriausiosios rinkiminės komisijos rinkiminių apygardų ribas Nemenčinės rinkiminei apygardai priskiriamos teritorijos net iki Rudaminos.  Nutarėme, Nemečinės skyriaus teritorija tesieks Mickūnų ir Šatrininkų seniūnijas. Teritorijos sumažinimas leis efektyviau organizuoti skyriaus darbą,  Pagrindinį skyriaus branduolį sudaro, jau ankčiau Lietuvos regionų partijai priklausę nariai , kurie iki naujo skyriaus sukūrimo,  priklausė Viniaus rajono skyriui. Tačiau vien tik per sausio mėnesio pradžią skyrius ėmė aktyviai plėstis ir kasdien sulaukia vis naujų narių. Sakytume, tai susiję su artėjančiais rinkimais, ar valdančiosios valdžios nepopuliarumu, bet dauguma naujų narių pabrėžia , kad dalyvauti skyriaus veikloje nori dėl regionų partijos užsibrėžtos  krypties ir idealogijos. Rajono gyventojams atsibodo rietenos dėl valdžios, į regionų nykimą ir skurdimą nutaikyta politika.  Net 2023 m. išrinkta savivalda nesusitvarko su užsibrėžtais tikslais, 

      Esame nusiteikę ryžtingai ir su optimizmu tikime, kad mums , kaip politinei jėgai, pavyks panaikinti tos iškreiptos demokratijos padarinius, kuomet valdančioji dauguma perėmusi valdžią veikia tik savo asmeniniais tikslais, pamiršusi juos išrinkusių žmonių poreikius ir siekius. 

Mūsų skyriuje yra girdimas kiekvienas narys, atsižvelgiama į kiekvieną nuomonę ar pasiūlymą ir galutiniai sprendimai priimami bendrai sutarus. 

Jei norite prisijungti prie mūsų komandos ir esante neabejingi įvykiams vykstantiems aplink Jūs, galite prisijungti prie mūsų , ar kitaip palaikyti skyriaus veiklą.

Apie MUS

Esame Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyrius. Pagrindinis mūsų siekis atgaivinti Vilniaus rajoną ir sugrąžinti į jį jaunimą .Nes stiprūs regionai -stipri Lietuva!