Regionų partijos šūkis

Per 31-ius atkurtos Nepriklausomybės metus nė viena politinė jėga nesustabdė katastrofiškai augančios ne tik išorinės emigracijos, dėl to praradome virš milijono savo tėvynainių, bet ir vidinės migracijos. Tai sukūrė prielaidas sparčiai augti ir turtėti tik Vilniaus miestui, o likę šalies miestai, miesteliai ir ypač kaimas – ištuštėjo, nuskurdo. Tokiu būdu nedidelė savo teritorija ir gyventojų skaičiumi valstybė tapo netolygaus vystymosi įkaitė. Mes pasiryžę tai pakeisti!

LIETUVOS REGIONŲ PARTIJOS PROGRAMA

  Prieš 31 metus Lietuva atkūrė Nepriklausomą valstybę. Per tą laikotarpį nuveiktas didelis darbas sugrąžinant Lietuvą į Europos ir Pasaulio tautų bendriją. Buvo atkurta suvereni valstybė, tapome pilnateisiais Europos Sąjungos  (ES) ir NATO nariais. Atsigavusios ekonomikos augimas sudarė sąlygas plėtoti socialines programas ir mažinti skurdą, buvo patobulėta kuriant demokratinę teisinę valstybę ir puoselėjant pilietinę visuomenę. 

LIETUVOS REGIONŲ PARTIJOS ĮSTATAI (nauja redakcija)

Lietuvos regionų partija (LRP) yra centro kairės politinė organizacija, vienijanti pritariančius partijos programai ir šiems LRP įstatams Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje socialinio teisingumo, solidarumo tikslus, vietos savivaldos ir regionų plėtrą.

Pagrindiniai LRP tikslai:

Apie MUS

Esame Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyrius. Pagrindinis mūsų siekis atgaivinti Vilniaus rajoną ir sugrąžinti į jį jaunimą .Nes stiprūs regionai -stipri Lietuva!