Vilniaus rajono plėtra

Vilniaus rajono plėtra

Dėl didelės teritorijos ir skirtingų rinkiminių apygardų , Lietuvos reginų partijos Vilniaus rajono skyrių planuojama padalinti keturis atskirus skyrius. Skyrių pirmininkais

rinksime veiklius ir aktyvius skyrių narius.  Jei norite, dalyvauti politinėje veikloje, sugebate organizuoti ir burti žmones , tuomet būtinai turite su mumis susisiekti ir teikti savo kandidatūrą.  Taip pat priimame ir naujus narius darbui stebėtojai, ar rinkiminių komisijų nariais (darbas apmokamas). Tai nėra pastovus darbas , nes paprastai rinkimai trunka vieną-dvi dienas.  Kitąmet Lietuvoje  bus treji rinkimai . Tai LR prezidento rinkimai , rinkimai į Europos parlamentą, bei LR seimo rinkimai.  Jei norite dalyvauti rinkiminėje kampanijoje, dar nevėlu užpildyti anketą šiuo adresu.  Be to, jei gyvenate ne Vilniaus rajone, tačiau norite prisijungti prie mūsų veiklos, drąsiai galite pildyti šią anketą, ji pateks Lietuvos regionų partijos skyriui, pagal Jūsų gyvenamąją vietą.

Skyriaus nariai, kurie norite pakviesti savo draugus ar pažįstamus, galite dalintis šiuo straipsniu, QR kodu ar nuoroda. Tik susibūrę kartu,  galėsime reikalauti , kad mus išgirstų.  Kuo daugiau mūsų susirinks, tuo didesnė tikimybė, kad būsime išgirsti.

Šiuo metu, kai valdžioje priimami abejotini įstatymai, vis labiau skurdinantys Lietuvos regionus, atstovaujant stambiajam verslui. Keliami mokesčiai ūkininkams, žemdirbiams, griaunamas Lietuvos kaimas. Kas kitas, jei ne šie žmonės , aprūpina mus visus maisto produktais ?  O dar rietenos dėl Nekilnojamo turto mokesčio. Gana stebėti viską iš šalies. Rengti streikus, blokuoti kelius, daužyti Seimo langus ,- tai ne išeitis.  Ateikite, prisijunkite  ir politiniais įrankiais spręsime susidariusias problemas.  Nelikite nuošaly. Kad paskui nesakytumėte, kad ne Jūs rinkote valdžią, arba vėl nubalsavo už Jus. 

Apie MUS

Esame Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyrius. Pagrindinis mūsų siekis atgaivinti Vilniaus rajoną ir sugrąžinti į jį jaunimą .Nes stiprūs regionai -stipri Lietuva!