Tarybos posėdis Tauragės rajone

Tarybos posėdis Tauragės rajone

 

Rengdamiesi Lietuvos regionų partijos ataskaitiniam rinkiminiam suvažiavimui Vilniuje, 2023.09.09 partijos tarybos nariai susirinko į tarybos posėdį Tauragės rajone Juodpetrių kaime .

Posėdžio metu buvo aptarti svarbūs klausimai susiję su partijos valdymu, įstatų pakeitimais, bei pasiruošimu Lietuvos regionų partijos suvažiavimui. Susirinkimą organizavo Tauragės skyriaus pirmininkas Sigitas Kancevyčius, jam atskirai norisi padėkoti už sklandžiai ir darniai organizuotą susirinkimą, kuriame susirinko skyrių pirmininkai ir tarybos nariai iš visos Lietuvos. 

Kas labiausiai maloniai nustebino, tai pačio susirinkimo formatas. Jau pavasarį buvo kalbėta, kad partija turėtu atsinaujinti, tobulėti ir progresuoti. Būtent šiame susirinkime ir išryškėjo, kad einame į priekį ir tobulėjame. Nors kai kuriais klausimai , kaip ir neturėjo kilti jokių diskusijų, visgi skyrių pirmininkai aktyviai dalyvavo kiekvieno klausimo aptarime. Beje žodis buvo suteikiamas visiems norintiems, todėl kaip tik ir pamatėme, kad vadovybei rūpi mūsų visų nuomonė, nes visi klausimai buvo nuodugniai aptarti, išklausytos tarybos narių nuomonės, bei prabalsuota už vienus ar kitus sprendimus.  Kai kuriais klausimais balsavimo rezultatai skyrėsi keliais balsais, o tai rodo, kad priimamas bendras sprendimas, o ne balsuojama pagal kažkieno primestus norus. Išmokome priimti sprendimus ne atsižvelgdami į savo asmenines ambicijas ar norus, o paisydami bendrus visos partijos ir jos narių interesus, tikslus ir siekius. Partijos pirmininkas Jonas Pinskus patikino, kad jo siekis ir yra partijos ir jos narių darbas tokiu formatu. Beje buvo paminėta ir frazė, kad partijos valdyme turi dalyvauti tik tie žmonės, kurie realiai dirba ir prisideda prie bendros regionų partijos veiklos. Ir jie turi dalyvauti ne tik partijos valdyme, o turi būti partijos keliami ir į aukštesnes pozicijas, deleguojami kandidatais  į seimo ar savivaldos rinkimus.  Mes turėtume remti savo veiklius bendrapartiečius, atsidėkodami už jų veiklą atsidavimą  bendriems  tikslams ir siekiams.

Nuo Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyriaus posėdyje dalyvavo LRP tarybos nariai Oskaras Jankauskas ir Algirdas Ruzgas.  Posėdžio metu buvo diskutuota apie artėjančius rinkimus, partijos įstatų pakeitimus, bei partijos suvažiavimo organizacinius klausimus.  Visa su suvažiavimu susijusi informacija bus pateikta Vilniaus rajono skyriaus narių grupėje.

Apie MUS

Esame Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyrius. Pagrindinis mūsų siekis atgaivinti Vilniaus rajoną ir sugrąžinti į jį jaunimą .Nes stiprūs regionai -stipri Lietuva!