Išrinktas naujas Skyriaus pirmininkas

Išrinktas naujas Skyriaus pirmininkas

Pasibaigus rinkimams ir nutilus aistroms , Vilniaus rajono skyrius vėl imasi darbo. Susirinkimo metu, dalyvaujant partijos Pirmininkui Jonui Pinskui ir

atsakingajam sekretoriui Vytautui Kamblevičiui buvo aptarta situacija susidariusi skyriuje. Siekiant skaidresnės ir produktyvesnės veiklos buvo aptarti pasiūlymai dėl skyriaus valdymo. 

Partijos pirmininkas Jonas Pinskus išreiškė norą, kad skyriaus veikla būtų kuo efektyvesnė, o jo nariai veiktų išvien gerbdami ir teikdami pagalbą, bei rodydami pagarbą vienas kitam. 

Susirinkimo metu visuotiniiu balsavimu buvo išrinktas naujas skyriaus pirmininkas, bei trys jo pavaduotojai.  Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyriaus pirmininku tapo Oskaras Jankauskas, o jo pavaduotojais Algis Kubilevičius, Romuald Grubicki ir Denis Bykadorov.  Taip pat buvo patvirtintas ir naujų narių priėmimas.

Po susirinkimo buvo aptartos tolimesnės Vilniaus  rajono skyriaus  vystynosi gairės, finansavimas, organizaciniai klausimai.  Taip pat buvo nuspręsta padalinti Vilniaus rajoną į sritis ir paskirti jį kuruojančius asmenis. Pagal bendrą susitarimą jais turės tapti skyriaus pirmininko pavaduotojai.  Kol kas dar laukia begalės nebaigtų darbų, tačiau jau dabar jaučiamas pokytis ir noras pagerinti skyriaus darbą.

Apie MUS

Esame Lietuvos regionų partijos Vilniaus rajono skyrius. Pagrindinis mūsų siekis atgaivinti Vilniaus rajoną ir sugrąžinti į jį jaunimą .Nes stiprūs regionai -stipri Lietuva!